Inwestor

„POL-PLUS” Systemy Grzewcze Sp. z o.o. to firma zajmująca się techniką grzewczą i sanitarną. Korzenie firmy sięgają początku lat 90-tych kiedy to rozpoczęło swoją działalność Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „POL” Sp. z o.o., zajmujące się realizacją robót modernizacyjnych i remontowych dużych obiektów jak elektrociepłownie, kotłownie osiedlowe bądź zakładowe, sieci przemysłowe, węzły.

Podstawowe parametry budynku

Lp.

RODZAJ PARAMETRU

WARTOŚĆ

1

Wysokość budynku

Hala magazynowa: 11,40 m,

Bud. biurowy: 9,50 m

2

Szerokość budynku

Hala magazynowa: 20,24 m,

Bud. biurowy: 13,79 m

3

Długość budynku

Hala magazynowa: 54,53 m,

Bud. biurowy: 23,38 m

4

Powierzchnia zabudowy

Łączna pow. zabudowy: 1415,74 m2

Pow. zabudowy hali: 1103,69 m2

Pow. zabudowy bud. biurowego: 312,05 m2

5

Powierzchnia użytkowa

Pow. użytkowa hali: 1054,01 m2

Pow. użytkowa bud. biurowego: 534,91 m2

6

Kubatura brutto budynku

Hala magazynowa: 11 345,93 m³,

Bud. biurowy: 2714,86 m³

7

Ilość kondygnacji

Hala magazynowa: 1,

Bud. biurowy: 2

Projektowany obiekt to jednokondygnacyjna hala magazynowa z częścią socjalną dla pracowników hali, połączona z budynkiem biurowym o dwóch kondygnacjach nadziemnych dla pracowników administracyjnych, przylegającą do ściany szczytowej hali magazynowej.

Przeczytaj również: